Nos Contactar

Nos Contactar

Pessoa a contactar: Silin Zhang

   Tel:+86 592 6082759, Mob: +86 18059874023

   Email: Silinzhang@betalentcarbide.com

   wechat & WhatsApp ID:+86180598723

   Skype:Silin.zhang

   Add Baarle65306; 79-209 Xinggang Wuli,Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024

Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd.

LEAVE A MESSAGE86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023